ه‍.ش. ۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

بادمجون ها وارد می شوندباز صد رحمت به گوجه سبز، بادمجون را چطوری تحمل کنیم؟؟؟!!!
.

ه‍.ش. ۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

تايم لاين لعنتيآقاي زوکربرگ عزيز،
لطفا در جهت شادي روح عمه بزرگوارتان، دست از تايم لاين بازي برداريد.
اون دنيا سوسک می ريزن تو دهن ملت بابت کلماتي که نثار شما و روح عمه جان مي کنند.
.