۱۳۹۵ آذر ۱۴, یکشنبه

فیدل

رفیقی داشتم اسم سگش را فیدل گذاشته بود، آخرش نفهمیدم از شدت علاقه به کاسترو این اسم رو گذاشته بود یا شدت تنفرش. کاسترو هم مرد. خدا رحمتش کند تروریست خوبی بود،  خیلی زیاد آدم نکشت.

۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

بادمجون ها وارد می شوندباز صد رحمت به گوجه سبز، بادمجون را چطوری تحمل کنیم؟؟؟!!!
.